Jaki jest najlepszy sposób na motywowanie menedżerów? W biblijnej przypowieści o talentach mistrz przed odejściem dzieli swój majątek między trzech sług. Dwóch zarabiało pieniądze i podwoiło ich wartość; trzeci zakopuje go w ziemi. Dwóch pierwszych sług zostaje nagrodzone, a trzeci – ukarany.

Historia biblijna jest wczesnym przykładem problemu przełożony-agent. Jak w przypadku delegowania uprawnień dyrektor może mieć pewność, że jego przedstawiciele będą działać odpowiedzialnie? Problem jest zwykle omawiany w kategoriach zdolności agentów do zachłanności i brania pieniędzy dla siebie. Nieszczęsny sługa z przypowieści działa ze strachu i oświadcza: „Mistrzu, wiedziałem, że jesteś okrutnym człowiekiem”. Niewątpliwie sługa zostaje wrzucony w „zewnętrzną ciemność”, gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zębami”.