DLACZEGO AKCJI

Proponujemy proste i wygodne instrumenty dla handlu akcjami na wszystkich rynkach kluczowych giełowych i nie giełowych. Również nadajemy dostęp do wszystkich papierów wartościowych na funduszowych i opcyjnych giełdach USA.

Możecie kupować i sprzedawać ich on-line, przy czym, nie posiadając aktywem bazowym. Otrzymujcie dochód nawet od najmniejszych ruchów rynku – handlujcie z marżą, zwiększając dochód kosztem barku kredytowego. Również uwzględniajcie, że, czym powyżej nagroda, tym powyżej i samo ryzyko.

Jedna z najrozpowszechnionych przyczyn inwestować do akcji jest możliwość pomnożyć swój dochód. Inwestycje do kompanii stabilnie rosnących, z reguły, przynoszą dochód ich inwestoram, ponieważ ze wzrostem kompanii rosną i jej akcje.

Jeszcze jedna istotna przyczyna handlować akcjami – to to, że niektóre akcje przynoszą dochód pod postacią dywidend. Poza tym, inwestowanie do funduszowego rynku zawsze jest dobrą decyzją dywersyfikować teczkę dla traderów.

Poparcie wielojęzyczne klientów on-line

Handel mobilny jest dostępny

Bark kredytowy do 1:400

Instrumenty dla studii poziomu światowego

Dochód dywidenda jest możliwy

Łatwo kupować i sprzedawać

HANDEL AKCJAMI

Handel akcjami jest formę inwestowania, w której krótkoterminowy dochód przeważa długoterminowym. Handel akcjami stosuje do kupna i sprzedaży akcji pewnej kompanii; jeśli posiadacie akcjami, to posiadacie częścią samej kompanii. Istnieją dwa główne typy handlu giełowego:

  • Aktywny handel - inwestorze zamykają 10 czy więcej ugod w miesiące.
  • Dzienny handel jest strategię, wykorzystywana inwestorami, które kupują, sprzedają i zamykają swoje pozycje po jednej i tejże akcji za jeden dzień handlowy.

Jedna z głównych przyczyn popularności handlu akcjami jest koszt akcji wewnętrzny, co wychodzi daleko za granice ich wartości nominalnej. Akcje mają wartość dla nabywców, cenę, przekraczącej ich, ponieważ oni również potwierdzają posiadanie biznesem.

Akcje pozwalają wam posiadać częścią kompanii. Oni spotykają się w samych różnych branżach, toż możecie wliczyć swoje wiedze o konkretnych kompaniach przy wyborze akcji.

DLACZEGO WALUTA

Dowiedzcie się dokładniej o przewagach handlu walutami. Nadajemy detalicznym i fachowym klientam dostęp do handlu walutą z szerokim spektrum par walutowych. Handlując 24 godzin dobowych, zawsze jest możliwość kupić czy sprzedać tę czy inną parę. Wybierajcie wśród 150 par walutowych, włączając EUR/USD, USD/JPY i GBP/USD, z bardzo niskimi spredami.

Z SimpleWay możecie urozmaicać swoją taktykę handlową, handlując różnymi parami walutowymi, włączając głównymi i egzotycznymi. Również nadajemy czołową platformę handlową z mnóstwem funkcji dla waszej wygody.

Przy handlu walutami otrzymujecie dużą zbywalność, ponieważ zawsze są nabywcy i sprzedawcy, które będą kupowały i sprzedają walutę zagraniczną. SimpleWay proponuje wam prosty sposób zarobić na handel na rynku walutowym.

Spredy stabilne

Zrotumiała historia cen

Stabilne wakonanie orderów

24/5 czas handlowy

Wysoka zbywalność

Niskie koszty transakcyjne

HANDEL WALUTAMI

Cel rynku walutowego – otrzymać dochód od przemiany kosztu waluty. Ponieważ to jest największy rynek w świecie, to on różni się wysoką zbywalnością. Ten rynek przyciąga mnóstwo traderów, jak fryców, tak i doświadczonych.

Na świecie istnieją sotni walut, i każda ma swój symbol. Waluty dzielą się na dwie główne kategorie – główne i drugorzędne.

Rynek walutowy jest otwarty 24 godzin dobowych, pięć dni na tygodniu – handlować na Forexe można z 21: 00 niedzieli do 22: 00 piątku (GMT). Czas handlowy zależy od transakcji walutowych, które spełniają się między stronami bezpośrednio, na iegiełdowym rynku (OTC), a nie przez giełdę centralną.

A ponieważ Forex jest w istocie rynkiem globalnym, zawsze możecie wykorzystać zas handlowy różnych sesji aktywnych.

DLACZEGO INDEKSY

SimpleWay proponuje jeden z bardziej szerokich diapazonów indeksów funduszowych wśród оnline-brokerów, obejmujących rynki w całym świecie. Ponieważ na różnych giełdach głównych handlują się tysiące akcji, indeksy nadają inwestoram dokładny i efektywny sposób pewnie śledzić ogólne nastroi rynku. Otrzymajcie dostęp do głównych indeksów globalnych w całym świecie, włączając Nasdaq, Dow Jones, Euronext, FTSE i wiele innych.

Handlując indeksami, możecie spekulować na grupie akcji za ceną mniej, niż oddzielnie, a także ubezpieczyć się od spadku kosztu waszej teczki akcji. Wykorzystując naszy czołowe instrumenty handlowe, kontrolujcie dochody i straty.

Poza tym, otrzymujecie bardzo niskie komisje. Handel indeksami z SimpleWay pozwala inwestoram regularnie osiągać swoich celi stosunkowo indeksów kontrolnych.

30+ indeksów

Wąski spredy

Bezpieczeństwo handlowe

Wiodące indeksy funduszowe USA, Europy i Azji

Niska marża na lot

Niższe komisje

HANDEL INDEKSAMI

Indeksy, również znane jak indeksy giełowe, są aktywami, które są kupione w określoną teczką, co przedstawia rynki globalne, rynki narodowe czy pewne sektory. Giełowe indeksy są ważnymi markerami działalności ekonomicznej. Indeks składa się z lepszych akcji konkretnej giełdy.
Często cena indeksu rozlicza się z użyciem średnie zważonego znaczenia kapitalizacji. Przy czym rozmiar każdej kompanii uwzględnia się , i to oznacza, że większe kompanie mają większy wpływ na znaczenie indeksu.

Ruch cen na indeksy jest zwyczajny płynne, ponieważ żadna oddzielna akcja nie może wywołać drastyczny skok cen. Więc, to czyni handel indeksami mniejvolatylną. Handel indeksami jest bezpieczną formaę handlu z zintegrowanym kierowaniem kapitałem. Ryzyka handlu indeksami są niższe, niż u innych aktywów, ponieważ indeks nie może zbankrutować. Handel indeksami globalnymi z nami pozwala wam odkrywać jak długie, tak i krótkie pozycje przy ruchu cen indeksów głównych z wielkiej Brytanii, USA, Azji i Europy.

DLACZEGO TOWARY SUROWCOWE

Surowiec to są materiały surowe pochodzenia przyrodniczego czy przedmioty pracy, przeznaczone dla późniejszej obróbki. Handel takimi materiałami, jak gazem ziemnym, złotem, cukrem, bawełną, kawą, kakao i olejem, pozwoli wam efektywnie dywersyfikować teczkę handlową. Oni handlują się w całym świecie na różnych giełdach. Handlujcie różnymi popularnymi towarami z korzystnym barkiem kredytowym. Złoto, nafta i srebro jest dostępne na naszej czołowej platformie handlowej. Z nami wam nie zdarzy się brać na siebie odpowiedzialność za aktyw bazowy, a także niepokoić się o dostawie fizycznej.

Inwestorzy wybierają handel surowcem, żeby obronić swój kapitał od działania inflacji, a także zachować swój koszt.

Gotowe handlować bezpiecznie? Wtedy szybciej odkrywajcie account i handlujcie aktywami czołowymi z nami!

Handel mini i microlotami

W całości automatyzowane wykonanie

Bez komisji za przenoszenie pozycji przez noc

Długie czy krótkie pozycje

Dywersyfikacja teczki

Obrona od inflacji

HANDEL SUROWCEM

Surowiec często wykorzystują się w biznesie. Każdy towar na giełdzie, musi odpowiadać standardam i gatunkam. Każdy z nich może trochę różnić się, jednak, zresztą, musi zostawać w przybliżeniu jednakowym wśród wszystkich producentów. Wyróżnia towary surowcowe od innych aktywów, to, że oni są współwymienne i standaryzowane, a ich koszt ustala się odpowiednią giełdą towarową.

Surowcowe towary są jedną z klasów aktywów, którę można dodać do waszej teczki, jej dywersyfikacji i lepszego kierowania kreskami. Jeśli wy gotowe handlować jednymi z najpopularniejszych towarów on-line, wtedy szybciej zaczynajcie! Proponujemy szeroki wybór towarów dla online handlu przez CFD, włączając surową naftę, gaz ziemny, kawę, pszenicę i nawet złoto!

U was więcej możliwości zapracować z nami!

SimpleWay pragnie nadawać usługi, liderujący na rynku, założonych na cenach uczciwych.
Nasza globalna grupa badawcza wyznacza informację, która porusza rynkami, żeby mogliście prognozować potencjalny ruch cen i wykorzystać możliwości handlowe maksymalnie.
Zawsze podtrzymujemy traderów!